Valet är ditt

Svenska kyrkan behöver mindre partipolitik och mer av gemenskap och kristet engagemang. Församlingsbor och Gemenskap (FoG) är en nomineringsgrupp som står för detta. Vi tror på en öppen och välkomnande kyrka som behövs i samhället och en kyrka som växer och har framtidstro. Församlingsbor och Gemenskap är som nomineringsgrupp partipolitiskt obunden
Haninge pastorat ska ta plats i det offentliga rummet    

Haninge pastorat ska stå för kristna värden om kärlek och öppenhet. Pastoratet ska verka för en öppen och välkommande kyrka och tro på alla människors lika värde. Vi ska vara en kyrka som står för mänsklig värme. Gudstjänsten, diakonin och musiken ser vi som en grundläggande viktig verksamhet för församlingsborna.

Från 1 januari 2018 övergår alla dagens tre församlingar i Haninge till ett pastorat; vilket innebär en församling, ett kyrko­­fullmäktige, och en gemensam organisation. Församlingsbor och Gemenskap tror på de möjligheter som detta ger för församlingsborna när det gäller både verksamhet och tillgänglighet. För oss är det viktigt att utveckla och bevara verksamheten fortsatt i hela vårt pastorat och i alla delar av kommunen. Den kyrkliga verksamheten ska finnas lokalt, nära människan. I det nya pastoratet måste församlingsbornas inflytande säkras genom en välfungerande förtroendemanna-organisation.

Församlingsbor och Gemenskap söker ditt förtroende att företräda dig i kyrkofullmäktige. Vi är en sammanslagning av två gamla nomineringsgrupper (Församlingsborna, Församling och Gemenskap) i dagens tre församlingar.