Detta är vad Församlingsbor och Gemenskap vill driva under
kommande period 2018 – 2021 i den svenska kyrkan i Haninge:


 

HANINGE PASTORAT SKA TA PLATS I DET OFFENTLIGA RUMMET
När Haninge växer och byggs ut måste pastoratet ta plats och finnas där för människor. Särskilt viktigt är det i den nya kommundelen Vega som byggs ut. Vi måste även prova nya sätt att finnas på offentliga platser och platser där många människor passerar exempelvis genom kyrkbänkar vid pendeltågs­stationer eller andra knutpunkter exempelvis i skärgården. Dessa platser ska ge möjlighet för reflektion och samtal, och vara regelbundet bemannade från pastoratet.

UTVECKLA DEN SOCIALA HJÄLPVERKSAMHETEN
Arbetet med socialt utsatta människor inom diakonin är särskilt viktig och ska utvecklas inom nuvarande ram såsom till exempel den sociala hjälpverksamheten i Kryckan, men även i andra delar av vårt pastorat.

VOLONTÄRER VÄLKOMNAS
Redan idag gör många väldigt fina insatser inom kyrkan helt på frivillig basis. Vi vill öka möjligheten och göra det mer naturligt för fler att engagera sig. Särskilt viktigt är detta gentemot nyanlända och exempelvis genom att hjälpa till med språkkunskaper.

KYRKANS LOKALER SKA VARA TILLGÄNGLIGA OCH VÄLKOMNANDE
Vi vill utreda hur kyrkans olika lokaler kan öppnas upp mer för församlingsborna. Exempelvis vill vi se levande kyrkotorg där man som församlingsbo kan sätta sig ned och ta exempelvis en fika. Entréerna och närmaste omgivning ska vara fin och det ska vara en upplevelse att besöka kyrkan. Som församlingsbo ska man, där så är möjligt, få träffa en medmänniska i kyrkans lokaler.

PASTORATET BEHÖVER KOMMUNICERA
I kommunikationen är det viktigt att de olika verksamheterna i hela pastoratet lyfts fram. Ett församlingsblad, hemsidan och sociala medier samt lokalradio som informerar församlingsborna om verksamheten är viktig och ska finnas. Dessutom ska nya metoder för att nå församlingsborna utvecklas.

STÄRK KYRKANS NÄRVARO I SKÄRGÅRDEN
Vi vill att verksamheten ute på öarna utvecklas för de boende men även tillgängliggörs för församlingsbor på fastlandet. Vår skärgård är en plats att bo och verka i, men även en rikedom för människors själsliga välbefinnande. Vi vill utreda möjligheterna att ha en särskild kyrkbåt som möjliggör högre närvaro i skärgården.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN ÄR VIKTIG FÖR FRAMTIDEN
Församlingens verksamhet och aktiviteter i skolor ska utvecklas och det ska finnas en ungdoms- och skolpräst. Det ska vara naturligt för skolan att fira högtider som advent och skolavslutning i kyrkliga lokaler. Samarbete ska sökas med föreningslivet och kyrkan ska aktivt bjuda in till detta.

SJUKHUSPRÄST, EN SJÄLVKLARHET
Verksamheten vid Handens närsjukhus måste få en fastare struktur med dedikerade medarbetare. Vi vill att denna verksamhet ska uppfattas som en trygg punkt för de vårdsökande. Vi ser gärna att sjukhusprästen och diakonerna även samarbetar med andra vårdinrättningar i kommunen som bland annat privata aktörer och de som utför vård i hemmet.

SVENSKA KYRKANS MILJÖDIPLOMERING
Vi tycker att pastoratets miljöarbete är viktigt och ska genomsyra hela verksamheten. Som ett steg i detta arbete vill vi att pastoratet går med i Svenska kyrkans Miljödiplomering – för en hållbar utveckling.

KYRKANS EKONOMI SKA VARA I BALANS OCH BYGGA PÅ LÅNGSIKTIGHET
Kyrko­avgiften ska brukas ansvarsfullt. Samtidigt ska det finnas överskott för att klara av långsiktiga investeringar och skötsel av kyrkans fastigheter. Vi ska vara återhållsamma med resor och konferenser, samt arvoden till förtroendevalda.